Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2437/20-07-2017 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 05/2017 «μίσθωσης Κυλικείου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες».

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας