Ημερίδα «Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας» από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Ημερίδα «Εκπαίδευση Προσωπικού και Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας» από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Η εκπαίδευση αφορά όλα τα γενικά και ειδικά θέματα ποιότητας τα οποία εντάσσονται στη λειτουργία και στον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στην κοινωνία.

Οι Ημερίδες θα διεξαχθούν στο «Αμφιθέατρο του κτηρίου Πολλαπλών χρήσεων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών», μεταξύ των ωρών 10:00 – 16:00 και απευθύνονται στο προσωπικό και τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ Σερρών.

Οι Ημερίδες θα διεξαχθούν σε τρεις ημέρες και θα αφορούν:

• την Ηγεσία του Πανεπιστημίου, το Ακαδημαϊκό Προσωπικό και τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) (Τρίτη 04/04/23),

• το Προσωπικό της ΜΟ.ΔΙ.Π. και στελέχη της Διοίκησης (Τετάρτη 05/04/23) και

• τους Φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σερρών (Πέμπτη 06/04/23).

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μέλη της Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και στέλεχος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εθ.Α.Α.Ε.).

Εισηγητές των εκπαιδεύσεων είναι καταξιωμένα στελέχη των Συμβουλευτικών και Εκπαιδευτικών Εταιρειών AQS & ABPM.

Απαραίτητη η Δήλωση Συμμετοχής ηλεκτρονικά (μέχρι 3 μέρες πριν την εκδήλωση) στο link https://www.ihu.gr/modip/imerides/ όπου μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες.

Θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες ημερίδες για τον κόμβο του ΔΙΠΑΕ  της Καβάλας στο επόμενο διάστημα.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 «Αναβάθμιση της Ποιότητας των Α.Ε.Ι., για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


 

Sitemap

Κορυφή σελίδας