Δωρεάν σίτιση φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2018-2019

Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι οι ενεργοί φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012 και ειδικότερα:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών (8 εξάμηνα), προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή βρίσκονται μέχρι το 12ο  εξάμηνο.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (συνήθως 3 εξάμηνα).
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου αντίστοιχα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ

 • Ο φοιτητής που θέλει να ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ θα πρέπει καταρχήν να ελέγξει εάν καλύπτει τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας  (ΦΕΚ 1965, τ.Β΄/18-6-2012)
 • Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει  μια αίτηση ηλεκτρονικά, από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΙ ΚΜ και να καταχωρήσει εκεί τα στοιχεία του
  • Διεύθυνση: http://egram.teicm.gr/euniversity/
  • Η σύνδεση γίνεται με τα στοιχεία εισόδου του κάθε φοιτητή στην Ηλ. Γραμματεία.
  • Μεταβαίνουμε στο μενού «Αιτήσεις» και επιλέγουμε «Αίτηση χορήγησης κάρτας σίτισης»
  • Συμπληρώνουμε προσεκτικά την αίτηση και πατάμε «Αποστολή»

   (προσοχή: η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση και τα δηλωθέντα στοιχεία πρέπει να είναι σωστά).
    
 • Έπειτα, θα πρέπει να εκτυπώσει το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της αίτησης, να το συμπληρώσει, να το υπογράψει και να το υποβάλλει μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας (ισόγειο της Βιβλιοθήκης, υπεύθυνη κα Τοπούζη). Αυτό γίνεται ώστε να μπορέσει το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας να ελέγξει την εγκυρότητα των  στοιχείων που δηλώθηκαν ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που η έντυπη και η ηλεκτρονική αίτηση διαφέρουν, υπερισχύουν τα όσα είναι δηλωμένα στην έντυπη αίτηση.
 • Ειδικά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές η εκτυπωμένη Αίτηση, μετά την υπογραφή του φοιτητή, πρέπει να θεωρηθεί από την αρμόδια Γραμματεία  του Τμήματος το οποίο έχει την ευθύνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την έντυπη κατάθεση της αίτησης στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας είναι τα εξής:

 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας γονέων του προηγούμενου φορολ. έτους 2017. Εάν ο φοιτητής έχει δικό του προσωπικό εκκαθαριστικό θα καταθέτει και το οικογενειακό και το ατομικό. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν υποβάλλουν Δήλωση Φόρου Εισοδήματος τότε ο φοιτητής προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι οι γονείς του δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος γιατί δεν έχουν εισόδημα από καμία πηγή, δεν διαθέτουν  ακίνητη περιουσία και δεν έχουν στην κυριότητά τους Ι.Χ. αυτοκίνητο. Η Δήλωση αυτή θα έχει την σφραγίδα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Μια πρόσφατη φωτογραφία
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Μετά το έλεγχο των εντύπων δηλώσεων,  η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος εγκρίνει τον κατάλογο των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ο εγκεκριμένος κατάλογος (που περιέχει τα ΑΕΜ των φοιτητών) ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΚΜ και ενημερώνεται άμεσα  η Διεύθυνση του φοιτητικού εστιατορίου.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα γίνονται από το πρωί της Τετάρτης  3 Οκτωβρίου 2018  έως τις 14:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Οκτωβρίου 2018
Η ηλεκτρονική αίτηση θα είναι ανοικτή για όλο το παραπάνω διάστημα, ολόκληρο το 24ωρο.
Η υποβολή των έντυπων δικαιολογητικών θα γίνεται από την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018  τις ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.  στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας (ισόγειο κτιρίου Βιβλιοθήκης).

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ
Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού με έδρα την Κατερίνη, θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά τους έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματός τους στην Κατερίνη.
Οι φοιτητές του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης με έδρα το Κιλκίς, θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά τους έντυπα στην Γραμματεία του Τμήματός τους στο Κιλκίς.

Οι φοιτητές θα πληροφορηθούν ότι έχουν επιλεγεί για δωρεάν σίτιση από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος, όπου θα αναρτηθεί ανακοίνωση με τους Αριθμούς Μητρώου (ΑΕΜ).  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για πρώτη φορά από φέτος οι σπουδαστές που θα δικαιούνται δωρεάν σίτιση,  θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους με την προσκόμιση (στο σημείο έλεγχου του εστιατορίου) ΜΟΝΟ  ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Δεν θα εκδοθεί δηλαδή ξεχωριστό δελτίο σίτισης (όπως παλιά) και ο έλεγχος θα γίνεται στο εστιατόριο με το ΑΕΜ μόνο.

ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!


Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας, στο κτίριο Βιβλιοθήκης
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, 62124, Σέρρες
Τηλέφωνο: 2321049147

Sitemap

Κορυφή σελίδας