Αναζήτηση

Αναζήτηση στην Υπηρεσία Καταλόγου

  • Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνδιασμό τους.
  • Η αναζήτηση με βάση το όνομα ή το επίθετο μπορεί να γίνει είτε στα ελληνικά, είτε στα αγγλικά, και χωρίς να παίζει ρόλο η εισαγωγή μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων.
  • Κάθε αναζήτηση περιορίζεται σε αποτελέσματα 50 το πολύ εγγραφών.
  • Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την πολιτική του ΤΕΙ Σερρών, το ίδρυμα έχει υποχρέωση να παρέχει πλήρη διαδικτυακή πληροφόρηση για το σύνολο των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ και εργαζομένων. Συνεπώς η δημοσιοποίηση ονοματεπώνυμου, ιδιότητας, υπηρεσιακού τηλεφώνου, υπηρεσιακού e-mail, από το ΚΛ&ΔΔ, επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των χρηστών αυτών.
  • Στοιχεία επικοινωνίας φοιτητών ή φιλοξενούμενων χρηστών (εκτός των φιλοξενούμενων μελών ΔΕΠ) δε δημοσιεύονται χωρίς τη ρητή, έγγραφη ή ηλεκτρονική, συγκατάθεση των χρηστών αυτών.

Sitemap

Κορυφή σελίδας