Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνία
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λογισμικού ANSYS στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών13 Δεκ 2019
Επισκευή δικτύου πυρόσβεσης κτιρίου Αμφιθεάτρων και Σπουδαστικής Λέσχης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες31 Μαρ 2020
Ορθή επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προμήθειας βοηθητικών μηχανών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές02 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή και συντήρηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος μοντέλου XEROX WORKCENTRE M 11807 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επιτόπια συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων του δωρεαν ΠΜΣ στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών26 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για κατασκευή γυψοσανίδας και τοποθέτηση εξωτερικής θύρας στην Κατερίνη13 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων του δωρεάν μεταπτυχιακού προγράμμτος σπουδών τμήματος πολιτικών μηχανικών25 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για οργάνωση διημερίδας του δωρεάν Μεταπτυχιακού Προγράμματος25 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου Μηχανουργικής τεχνολογίας ΙΙ στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών13 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών κεντρικής θέρμανσης στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών27 Ιαν 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια βιβλίων για τη βιβλιοθήκη δωρεάν μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών25 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια βοηθητικών μηχανών του δωρεάν ΠΜΣ στην πανεπιστημιούπολη Σερρών29 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων του δωρεαν ΠΜΣ στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών26 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων του δωρεαν ΠΜΣ στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)26 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρογεννήτριας πετρελαίου στο Κ.Δ.Δ. της πανεπιστημιούπολης Σερρών05 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μικροφωνικού εξοπλισμού κτιρίου πολλαπλών χρήσεων ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες12 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ρούχων προστασίας στην πανεπιστημιούπολη Σερρών06 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ρούχων προστασίας της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙΠΑΕ27 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών καθαριότητας στην πανεπιστημιούπολη Σερρών και Κιλκίς06 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κλιματιστικών στην Κατερίνη13 Δεκ 2019
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την "Αποκατάσταση βλάβης λέβητα και κυκλοφορητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες»12 Μαρ 2020
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την «Αντικατάσταση λαμπτήρων εξωτερικού φωτισμού του Διεθνούς πανεπιστημίου της Ελλάδος στο Κιλκίς»30 Μαρ 2020
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διαφόρων τύπων κλειδιών στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών27 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αναλωσίμων υπολογιστή στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών16 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας βιβλίων για βιβλιοθήκη του δωρεάν ΜΠΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)26 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας διδακτικών σημειώσεων στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών10 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας μικροφωνικού εξοπλισμού στις Σέρρες (ορθή επανάληψη)15 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας μπαταριών για το Κ.Δ.Δ. Πανεπιστημιούπολης Σερρών05 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας σετ συρμάτων για συρραπτικό φωτοτυπικού μηχανήματος12 Νοε 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συντήρησης-διασύνδεσης φωτοτυπικού στην γραμματεία Πληροφορικής-Πανεπιστημιούπολης Σερρών10 Δεκ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υλικών καθαριότητας σε Σέρρες και Κιλκίς27 Νοε 2019

Sitemap

Κορυφή σελίδας