Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «ανανέωση και προμήθεια των ετήσιων συμβολαίων συντήρησης και υποστήριξης του κεντρικού firewall (CheckPoint), του λογισμικού VMware και του λογισμικού Veeam για backup δεδομένων»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας