Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μετάταξη μονίμων Εκπαιδευτικών Α΄/ΘΜΙΑΣ και Β΄/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης , Κατόχων Διδακτορικού διπλώματος σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας