Προκήρυξη με αρ. 6484/ 19.02.2021 για την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε (Β’ Κύκλος)

Δημοσιεύτηκε η με αρ. 6484/ 19.02.2021 προκήρυξη για την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών (επιδότηση ενοικίου) σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου» (Β’ ΚΥΚΛΟΣ).  

Η προκήρυξη είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ : https://rc.ihu.gr/?p=3587

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην online πλατφόρμα enoikio.cm.ihu.gr (από 19/02/2021 έως 19/03/ 2021 και ώρα 12.00 π.μ). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Ευστρατία Τοπούζη, Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Σερρών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο topouzi@ihu.gr και στο τηλέφωνο 2321049149 και από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας