Προμήθεια «Υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς και την Κατερίνη, για το έτος 2018 (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2018)»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας