Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2350/17-07-2017 Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 03/2017 για την Προμήθεια: «Υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, το Κιλκίς, και την Κατερίνη, για τα έτη 2017 & 2018».

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας