Υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ - Χειμερινό Εξάμηνο 2023-24

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες (νέο Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ και Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ) που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» MIS 5184460 (ΕΣΠΑ 2014-20) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για τη συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα από τη Δευτέρα 23/10/2023 έως και τη Δευτέρα 5/11/2023.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://praktiki.teicm.gr/

 

 

Sitemap

Κορυφή σελίδας