Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει έντεκα (11) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία, με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων:
- Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ως 2 θέσεις).
- Επιχειρηματικότητα και Εφοδιαστική Αλυσίδα (1 θέση).
- Βιώσιμη Εφοδιαστική (1 θέση).
- Τεχνολογία Πληροφοριών Επικοινωνίας και Καινοτομιών στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης  (1 θέση).
- Εφαρμογές Δημόσιας Λογιστικής και Ελέγχου (ως 2 θέσεις).
- Επιχειρηματικά́ Μοντέλα και Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1 θέση).
- Σχεδιασμός Υπηρεσιών σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (1 θέση).
- Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (1 θέση).
- Επιχειρηματικές/ Πληροφοριακές Αρχιτεκτονικές (1 θέση).

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή έως τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 14:30 στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων:
http://ba.ihu.gr/?q=node/460

Sitemap

Κορυφή σελίδας