Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση της κ. Κερτεμελίδου Παρασκευής μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρης Καθηγήτριας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο " Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου και Χρηστικό Αντικείμενο"

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας