Προσωρινοί πίνακες αξιολογικής κατάταξης υποψήφιων ακαδημαϊκών υποτρόφων ακ. έτους 2021 - 2022 Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κατά των προσωρινών πινάκων χωρεί ένσταση, ενός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 17/9/2021. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο email της Γραμματείας του Τμήματος logistics@ihu.gr . Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης, μετά την εξέταση των ενστάσεων και την αντίστοιχη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θα αναρτηθεί επίσης ιστοσελίδα του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας