Ανακοίνωση αναστολής πρακτικής άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε

 

Σύμφωνα με το πεδίο δραστηριότητας 9 «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)» της υπ΄ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/06-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών για το προαναφερόμενο διάστημα αναστέλλεται

Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.

 

                                                                       

 

                                                                                    ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας