Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημοσιά Διοίκηση

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (πρώην τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) ανακοινώνουν τη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα ΦΕΚ 3623/τΒ΄/01-10-2019 απόφαση 1 περί επανίδρυσης του Προγράμματος.


Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού συμπληρώσουν και εκτυπώσουν την αίτηση, να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 μέχρι την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020, ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Γραμματείας.


 

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας