Αιτήσεις για παροχή δωρεάν σίτισης για μετεγγραφέντες και άλλων ειδικών κατηγοριών φοιτητές και φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών

Οι μετεγγραφέντες και άλλων ειδικών κατηγοριών φοιτητές και φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση και δικαιολογητικά για παροχή δωρεάν Σίτισης, στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (κτίριο Βιβλιοθήκης) από 23 Ιανουαρίου 2020 έως και 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρες από 10:00 έως 14:00.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στη διεύθυνση:

https://egram.cm.ihu.gr/euniversity

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας