Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π., βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» μετά από αναπομπή

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας