Αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 11.1.2019

Λόγω μεγάλου όγκου χιονιού και πάγου στο campus το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αναστέλλει τη λειτουργία του την Παρασκευή 11.1.2019

Sitemap

Κορυφή σελίδας