Ανακοίνωση ορισμού συνήγορου του φοιτητή στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ"

Με την αριθμ.16/3/25-1-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ορίστηκε ο κ.Σταύρος Παπαϊωάννου, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Π.Μ.ΤΕ & Μ.Τ.Γ.ΤΕ της Σ.Τ.ΕΦ., ως Συνήγορος του Φοιτητή (άρθ.55 του Ν.4009/2011).  e-mail επικοινωνίας : pasta@teiser.gr.

Sitemap

Κορυφή σελίδας