Κάλεσμα σε φοιτητές για συμμετοχή στο Google Summer of Code

Κάλεσμα σε φοιτητές για συμμετοχή στο Google Summer of Code

Στο Google Summer of Code [1](GSoC) μπορούν νασυμμετέχουν φοιτητές που έχουν γνώσειςπρογραμματισμού και οι οποίοι θέλουννα συμβάλλουν σε έργα ανοιχτούλογισμικού. Οι φοιτητές που θαεπιλεγούν θα εργαστούν για 3 μήνες τοκαλοκαίρι στο έργο ανοιχτού λογισμικούπου θα επιλέξουν να συνεισφέρουν και θαχρηματοδοτηθούν με 4.800$, μετά απόμηνιαία αξιολόγηση.

Το GSoC [1], παρέχει χρηματοδότηση σε φοιτητές για να συνεισφέρουν με κώδικασε έργα ελεύθερου λογισμικού. Υλοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, απότο 2005 που ξεκίνησε έχουν συμμετάσχει σεαυτό περισσότεροι από 13.000 φοιτητές από108 χώρες με αποτέλεσμα να παραχθούν περισσότερες από 33.000.000 γραμμές κώδικα για 608 οργανισμούς ανοιχτού λογισμικού.


Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ), συμμετέχει με 18 έργα ανοιχτού κώδικα και καλεί όσους φοιτητές επιθυμούν να συμβάλλουν σε ένα από τα έργα, να δηλώσουν συμμετοχή στο GSOC 2018 [2] επιλέγοντας το έργο που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα που προτείνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ και τις προαπαιτούμενες γνώσεις προγραμματισμού που απαιτούνται μπορείτε να δείτε εδώ [2]

Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν επίσημα τις προτάσεις τους μέσω της κεντρικής σελίδας του Google Summer of Code [1], από τις 12 έως τις 27 Μαρτίου 2018, ενώ όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο GSOC 2018, στα έργα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, μπορούν να στείλουν από σήμερα τις ερωτήσεις τους και να επικοινωνήσουν με τους μέντορες των έργων, μέσω της λίστας opensource-devs@ellak.gr. [3]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Summer of Code 2018, τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες υποβολής των προτάσεων, δείτε το https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/ [4].

Links:
------
[1]
http://newsletters.ellak.gr///lt.php?tid=fUkNCwdTAVUAVRRSXl1UGwIAAVFJBQBVVR8EDVINBFZWBgEIWwce
VQACWFEEAlcbAQFUUElQUgJVHwgMAQQYV1NRDFsHU1ABBAVcT1UCVQAPDglRSVEACV8fBFBWABgDUVFVFAcGWwBWAQkAUFMEBw

[2]
http://newsletters.ellak.gr///lt.php?tid=fUkBC1NTW1dUAhRSUlVSGwIBAVJJBVJSAh9RUwUADVUCVwBbAQMeVQACWFEE
AlcbAQFUUElQUgJVHwgMAQQYV1NRDFsHU1ABBAVcT1UCVQAPDglRSVEACV8fBFBWABgDUVFVFAcGWwBWAQkAUFMEBw

[3]
http://newsletters.ellak.gr///lt.php?tid=fUkCDANUB1oCWxQCUwdQGwIOB1ZJXQIFBR8IUwdQVFNQBwIOAVQeVQACWFEE
AlcbAQFUUElQUgJVHwgMAQQYV1NRDFsHU1ABBAVcT1UCVQAPDglRSVEACV8fBFBWABgDUVFVFAcGWwBWAQkAUFMEBw

[4]
https://summerofcode.withgoogle.com/how-it-works/

[5]
http://newsletters.ellak.gr///lt.php?tid=fUkDCQBTBltWABQCVgEEGwIDUldJXAlUUB8EB1dQVlcMAAAOBwIeVQACWFEEAlcb
AQFUUElQUgJVHwgMAQQYV1NRDFsHU1ABBAVcT1UCVQAPDglRSVEACV8fBFBWABgDUVFVFAcGWwBWAQkAUFMEBw

[6]
http://newsletters.ellak.gr///lt.php?tid=fUkGXVUDWlNTVhRSVVJVGwJVAFRJXFIIVR9SAlNQUFEMUQcAU1QeVQACWFEEAlcb
AQFUUElQUgJVHwgMAQQYV1NRDFsHU1ABBAVcT1UCVQAPDglRSVEACV8fBFBWABgDUVFVFAcGWwBWAQkAUFMEBw

[7]
http://newsletters.ellak.gr///lt.php?tid=fUlVWFYAVAINUBQCVAFTGwIDVQJJXQkAVR8GA1NQB1AMAQBfUAMeVQACWFEEAlcb
AQFUUElQUgJVHwgMAQQYV1NRDFsHU1ABBAVcT1UCVQAPDglRSVEACV8fBFBWABgDUVFVFAcGWwBWAQkAUFMEBw

[8]
http://newsletters.ellak.gr///lt.php?tid=fUlWXFUHVwJUAhRSAwVXGwICVVNJBQUBUh9SBVJTAVEHBgQNB1EeVQACWFEEAl
cbAQFUUElQUgJVHwgMAQQYV1NRDFsHU1ABBAVcT1UCVQAPDglRSVEACV8fBFBWABgDUVFVFAcGWwBWAQkAUFMEBw

Sitemap

Κορυφή σελίδας