Κατάθεση φακέλων υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ρομποτική

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΣΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να καταθέσουν τους πλήρεις φακέλους τους προκειμένου να εξεταστούν οι υποψηφιότητές τους για το νεοσύστατο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρομποτική, που λειτουργεί στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Πληροφορικής, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικής/Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας και σε αποφοίτους Σχολών Φυσικών Επιστημών. Άλλες αιτήσεις εξετάζονται κατά περίπτωση. Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων είναι μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2017. Για λεπτομέρειες, οι υποψήφιοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα robotics.teicm.gr

Το νέο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καλύπτει τις βασικές τεχνολογίες της Ρομποτικής και των σύγχρονων ενσωματωμένων συστημάτων, με έμφαση στα αυτόνομα κινούμενα ρομπότ, τη Μηχανική Ευφυΐα, τη Ρομποτική Όραση και την εικονική πραγματικότητα. Το ΠΜΣ στοχεύει στη δημιουργία ενός ποιοτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, με επιχειρήσεις και με κοινωνικούς φορείς.

Για τη Συντονιστική Επιτροπή,

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπλ. Καθηγητής
 

Sitemap

Κορυφή σελίδας