Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του εξοπλισμού, των διασυνδέσεων και των υπηρεσιών του Δικτύου Δεδομένων του ιδρύματος.

Το Τ.Ε.Ι Σερρών έχει δημιουργήσει, συντηρεί και συνεχώς εξελίσσει Δίκτυο Δεδομένων υψηλών ταχυτήτων το οποίο εκτείνεται αποκλειστικά στο εσωτερικό του χώρου του Ιδρύματος. Το Δίκτυο Δεδομένων συνδέει το κάθε τμήμα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με ελληνικά και διεθνή Δίκτυα, και το Διαδίκτυο (Internet). Μέσω του Δικτύου Δεδομένων παρέχονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ένα σύνολο από δικτυακές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος.

Το ΚΛ&ΔΔ φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, την εισαγωγή και εξοικείωση με τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που έχει ψηφισθεί από το συμβούλιο ΤΕΙ.

Προϊστάμενος Τμ. Πληροφορικής

Πασχαλίδης Σάββας
Τηλ.: +30 23210 49331
Email: psavvas@teicm.gr

Υπάλληλος Τμ. Πληροφορικής

Αβδελάς Χρήστος
Τηλ.: +30 23210 49144
Email: avdelas@teicm.gr

Διεύθυνση

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
Τέρμα Μαγνησίας
62124 Σέρρες

Email: noc@teiser.gr

Ιστοσελίδα ΚΛ&ΔΔ

Sitemap

Κορυφή σελίδας