Γενική Περιγραφή

Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών, ενώ το 1983 ιδρύεται το Τ.Ε.Ι. Σερρών με δύο αρχικά Σχολές. Τον Ιούνιο του 2013 μετονομάζεται σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες (σύμφωνα με το ΦΕΚ 136/A'/5.6.2013) στα πλαίσια του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας.

Το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και εντάσσεται στο Τεχνολογικό Τομέα της ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αυτοδιοικείται στα πλαίσια του Ν.1404/1983 όπως ισχύει μετά τη μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007) και του εσωτερικού κανονισμού του, υπηρετώντας το δικαίωμα της δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης κάθε Έλληνα πολίτη.

Τον Σεπτέμβριο του 1993 το Τ.Ε.Ι. μεταφέρθηκε στο χώρο που βρίσκεται σήμερα σε ένα ανεξάρτητο campus, έκτασης 250 στρεμμάτων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο.

Στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν οι παρακάτω δύο σχολές:

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) που αποτελείται από τα τμήματα:

  1. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
  2. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
  3. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
  4. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων
  5. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (παράρτημα με έδρα το Κιλκίς)

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) που αποτελείται από τα τμήματα:

  1. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  2. Διοίκησης Επιχειρήσεων
  3. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (παράρτημα με έδρα την Κατερίνη)

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων σπουδαστών ανέρχεται στους 14.000 ενώ ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού στα 400 μέλη.

Οι γραμματείες των τμημάτων βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης και παρέχουν πληροφορίες σ' όλους τους σπουδαστές τις εργάσιμες ημέρες από τις 11.00 μέχρι τις 13.00. Μπορεί να απευθυνθεί εκεί κανείς για θέματα εγγραφής, μετεγγραφής, κατάταξης, προμήθειας σπουδαστικών ταυτοτήτων και δελτίων σίτισης, ενημέρωσης, βαθμολογίας, προμήθειας πιστοποιητικών - βεβαιώσεων και γενικά για οτιδήποτε αφορά στις σπουδές.

Sitemap

Κορυφή σελίδας