Φοιτητική Μέριμνα

- Υποβολλή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την χορήγηση εβδομήντα (70) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) του ακαδημαϊκού έτος 2019-2020, που
επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στα πλαίσια της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου»

Τα κύρια ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αφορούν τα εξής:

Τα ζητήματα σπουδαστικής μέριμνας αποτελούν αρμοδιότητα του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας και Σπουδαστικής Μέριμνας, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Λειτουργεί για τους σπουδαστές καθημερινά από τις 10:00 ως τις 13.30. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι σπουδαστές στο τηλέφωνο 2321049147.

Επιτροπές

1. Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας ακαδ.έτος 2017-2018
2. Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου ακαδ.έτος 2017-2018
 

Υποτροφίες

Sitemap

Κορυφή σελίδας