Διαδικασία Εγγραφής

Οι Γραμματείες παρέχουν πληροφορίες σε όλους τους σπουδαστές τις εργάσιμες μέρες από τις 11:00 μμ. μέχρι τις 13:00 μμ. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί για θέματα εγγραφής, μετεγγραφής, κατάταξης, προμήθειας σπουδαστικών ταυτοτήτων και δελτίων σίτισης, ενημέρωσης βαθμολογίας και γενικά οτιδήποτε αφορά τις σπουδές σας. Οι Γραμματείες των Τμημάτων βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης, εκτός από τις Γραμματείες των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. οι οποιες βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου των τμημάτων αυτών.

Εγγραφή – Ανανέωση εγγραφής

Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας καθίστανται όσοι εγγράφονται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι πρωτοετείς σπουδαστές οι οποίοι επιτυγχάνουν στις πανελλήνιες εξετάσεις, που διενεργεί κάθε χρόνο το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εγγράφονται στα αντίστοιχα τμήματα το Σεπτέμβριο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Για την εγγραφή των σπουδαστών που προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του τμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Από τις 1 έως 15 Νοεμβρίου πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις για μετεγγραφή, για λόγους υγείας καθώς και τέκνων πολυτέκνων και πολυμελών οικογενειών και για κατάταξη. Ενώ από 1 έως 15 Απριλίου γίνονται αιτήσεις μετεγγραφής για οικονομικούς λόγους. Κάθε σπουδαστής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. Η ανανέωση γίνεται την εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων του εξαμήνου. Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι. και διαγράφεται από τα μητρώα της Σχολής. Η ανανέωση έγγραφης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής Γραμματείας http://egram.teicm.gr.

Οι σπουδαστές του πρώτου εξαμήνου οι οποίοι είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου επίσημης ξένης γλώσσας, κάνοντας την σχετική αίτηση, έχουν το δικαίωμα να απαλλαχθούν από την παρακολούθηση της Ξένης Γλώσσας Ι και II. Επιπλέον, για τους αρχάριους στην ξένη γλώσσα, λειτουργούν φροντιστηριακά μαθήματα σε κάθε τμήμα. Οι σπουδαστές μπορούν να συμμετέχουν (χωρίς καμία υποχρέωση) ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν στην ξένη γλώσσα.

Σπουδαστές που εγγράφονται στο Τ.Ε.Ι, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής σε άλλο τριτοβάθμιο ίδρυμα της χώρας.

Sitemap

Κορυφή σελίδας