Εκλογές Προέδρων Τμημάτων

Τίτλος Ημερομηνία
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.02 Νοε 2017
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού08 Ιαν 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου & του Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμ. Δ/σης Επιχ/σεων26 Ιουν 2018
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.02 Νοε 2017
Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ03 Νοε 2017
Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού12 Ιαν 2018
Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής07 Νοε 2017
Αποτελέσματα εκλογών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής03 Οκτ 2018
Εκλογικοί κατάλογοι α΄και β΄ομάδας εκλεκτόρων μελών ΔΕΠ., ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για την εκλογή προέδρου και τον αναπληρωτή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής13 Σεπ 2018
Εκλογικοί κατάλογοι για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Α'+ Β' ομάδα εκλεκτόρων06 Ιουν 2018
Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων22 Ιουν 2018
Ορισμός τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 08 Ιαν 2018
Ορισμός τριμελών κεντρικών επιτροπών για τις εκλογές Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων Τμημάτων της ΣΤΕΦ30 Οκτ 2017
Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι α΄ομάδας και β΄ομάδας εκλεκτόρων για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής17 Σεπ 2018
Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι για Διευθυντές Τομέων Τμημάτων των Σχολών ΣΔΟ και ΣΤΕΦ31 Οκτ 2017
Οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές Προέδρων και Αντιπροέδρων τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας19 Οκτ 2017
Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων Τμημάτων και Αναπληρωτών Προέδρων, για τα Τμημάτα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ28 Σεπ 2017
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας19 Σεπ 2017
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας19 Σεπ 2017
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου Τμ. Δ/σης Επιχ/σεων (ορθή επανάληψη)11 Ιουν 2018
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.(Θητεία 01-02-2018 έως 31-01-2020)20 Δεκ 2017
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής13 Σεπ 2018
Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου ΔΣΕ (Κατερίνη) - Ορθή Επανάληψη28 Δεκ 2017
Προσωρινοί Εκλογικοί Καταλόγοι για την Εκλογή Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας15 Οκτ 2018
Προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές Διευθυντών τομέων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας 24 Οκτ 2017
Προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές Διευθυντών τομέων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών23 Οκτ 2017
Προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές Προέδρων και Αντιπροέδρων τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας10 Οκτ 2017
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Προέδρων των Τμημάτων της ΣΤΕΦ31 Οκτ 2017
Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας02 Οκτ 2017
Τροποποίηση προκήρυξης εκλογών Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών02 Οκτ 2017
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 130/15-09-2017 προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας12 Οκτ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας