Ανακοίνωση εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Πρακτικό Συνεδρίασης (10-10-2016) των εκλεγμένων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Συμβουλίου, εξελέγη η κα Θεοδωρίδου Μυροφόρα Ευαγγελία, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, ως Αναπληρώτρια του Προέδρου του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών - ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Sitemap

Κορυφή σελίδας