Πίνακας εκλογέων για την ανάδειξη των Καθηγητών-Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοινώνουμε τον συνημμένο πίνακα εκλογέων για την ανάδειξη των Καθηγητών-Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής  Μακεδονίας.
Προκειμένου να προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση του εν λόγω πίνακα, παρακαλούμε όπως υποβληθούν σχετικά αιτήματα τροποποίησης – διόρθωσης  του πίνακα έως την Πέμπτη 28-7-2016, στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου.

 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Δημήτριος  Πασχαλούδης
Καθηγητής
 

Sitemap

Κορυφή σελίδας