Εκλογές Συμβουλίου Διοίκησης

ΤίτλοςΗμερομηνία
Ανακοίνωση εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας27 Οκτ 2016
Ανακοίνωση εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας15 Σεπ 2016
Βιογραφικά υποψήφιων εξωτερικών μελών Συμβουλίου ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας30 Αυγ 2016
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας25 Αυγ 2016
Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας23 Αυγ 2016
Έγκριση οριστικών εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας29 Ιουλ 2016
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης Καθηγητών – Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας29 Ιουλ 2016
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ιωάννη Καλόμοιρου περί υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΚΜ29 Ιουλ 2016
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Μ-Ε Θεοδωρίδου περί υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΚΜ29 Ιουλ 2016
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Στυλιανού Τσίτσου περί υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΚΜ29 Ιουλ 2016
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Κωνσταντίνου Χειλά περί υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΚΜ28 Ιουλ 2016
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Παναγιώτη Παντελίδη περί υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΚΜ27 Ιουλ 2016
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Βασιλικής Βράνα περί υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΚΜ27 Ιουλ 2016
Πίνακας υποψήφιων για την εκλογή αιρετών εκπροσωπών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ κεντρικής Μακεδονίας15 Ιουλ 2016
Πίνακας εκλογέων για την ανάδειξη των Καθηγητών-Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας07 Ιουλ 2016
Ανάδειξη εκπροσώπου φοιτητών ως εσωτερικού μέλους του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας06 Ιουλ 2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη των τεσσάρων (4) εξωτερικών μελών του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας06 Ιουλ 2016
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας06 Ιουλ 2016

Sitemap

Κορυφή σελίδας