Αρχείο Ιουλίου 2022

ΤίτλοςΗμερομηνία
Ανακοίνωση λειτουργίας βιβλιοθήκης για τον μήνα Αύγουστο 202226 Ιουλ 2022
Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Εκλεκτορικού Σώματος για τη διενέργεια εκλογής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συμπεριφορά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής»( APP 27206)19 Ιουλ 2022
Κατάθεση Εισηγητικής Έκθεσης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συµπεριφορά με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής ( ΑΡΡ27206)15 Ιουλ 2022
Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)14 Ιουλ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ανταλλακτικών ανελκυστήρων στο ΔΙΠΑΕ Κιλκίς13 Ιουλ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αναλωσίμων υλικών εργαστηρίων στο ΔΙΠΑΕ Κιλκίς11 Ιουλ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες κλαδέματος στο ΔΙΠΑΕ Σερρών11 Ιουλ 2022
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ∆Ι.ΠΑ.Ε.06 Ιουλ 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας συστημάτων καθαρισμού αέρα στο ΔΙΠΑΕ01 Ιουλ 2022

Sitemap

Κορυφή σελίδας