Αρχείο Ιουνίου 2022

ΤίτλοςΗμερομηνία
Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος 2021-202230 Ιουν 2022
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπρόσωπων των μελών ΕΤΕΠ και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών27 Ιουν 2022
Oρισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συμπεριφορά με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής» (APP27206)24 Ιουν 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακ.έτος 2022-23, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέγειας"24 Ιουν 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια 280 ετήσιων αδειών χρήσης πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων/τηλεκπαίδευσης ΖΟΟΜ24 Ιουν 2022
Προκήρυξη 3 θέσεων μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΟΔΕ22 Ιουν 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Πληροφορική, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -202322 Ιουν 2022
Σύγκληση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, για τη συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καταναλωτική Συµπεριφορά με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής ( ΑΡΡ27206)15 Ιουν 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ Εργαστηρίου Δικτύων ΤΜΠΥΤ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ15 Ιουν 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση συστημάτων ψύξης στο ΔΙΠΑΕ Σερρών14 Ιουν 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ετικετών βιβλίων και barcodes στο ΔΙΠΑΕ Σερρών14 Ιουν 2022
Ανακοίνωση για λήψη επιδόματος ανεργίας που αφορά ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό14 Ιουν 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ανταλλακτικών αυλόπορτας- γκαραζόπορτας στο ΔΙΠΑΕ Σερρών02 Ιουν 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας κλειδιών στο ΔΙΠΑΕ Σερρών02 Ιουν 2022
Προμήθεια υποβολής προσφοράς για συντήρηση φρεατίου λυμάτων στο ΔΙΠΑΕ Κιλκίς01 Ιουν 2022
Προμήθεια υποβολής προσφοράς για συντήρηση φρεατίου λυμάτων στο ΔΙΠΑΕ Κιλκίς01 Ιουν 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ψηφιακών παλμογράφων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών01 Ιουν 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γεννήτριας μικροκυματικών συχνοτήτων στο ΔΙΠΑΕ Σερρών01 Ιουν 2022

Sitemap

Κορυφή σελίδας