Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, που αποτελείται από μέλη του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, για την επιλογής /πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός Ευφυών Ρομποτικών Συστημάτων και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Sitemap

Κορυφή σελίδας