Αρχείο 08 Ιουλίου 2021

ΤίτλοςΗμερομηνία
Ορισμός τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των εκλογών ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)08 Ιουλ 2021
«Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διενέργεια εκλογής για την πλήρωση μίας θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή εργαλείων λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση περιβαλλοντικά φιλικών και αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων» (APP21245)08 Ιουλ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρονικού μηχανισμού γκαραζόπορτας στο τμήμα του Κιλκίς (Ορθή επανάληψη)08 Ιουλ 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτροκίνητου μηχανισμού γκαραζόπορτας στο τμήμα του Κιλκίς08 Ιουλ 2021
Eπαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)08 Ιουλ 2021

Sitemap

Κορυφή σελίδας