Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης & έρευνας

Ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έρευνας την περίοδο αυτή που διανύουμε:

α) Συμβολή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έρευνας στη χώρα

και

β) Δωρεάν Δοκιμαστική Πρόσβαση των Βιβλιοθηκών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σε Διεπιστημονικές Βάσεις Δεδομένων της ProQuest (μέχρι 10-7-2020)
 

Sitemap

Κορυφή σελίδας