Εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, ΔΙΠΑΕ

Το Τμήμα ανακοινώνει ότι όλα τα εξ΄αποστάσεως μαθήματα ξεκινάνε τη Δευτέρα 30-3-2020. Συνεχής ενημέρωση θα δίνεται από το site του Τμήματος στον υπερσύνδεσμο http://ict.ihu.gr/archives/191

Sitemap

Κορυφή σελίδας