Αρχείο Φεβρουαρίου 2019

ΤίτλοςΗμερομηνία
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες αναβάθμισης ιστοσελίδας τμήματος Μηχ/κών Πληροφορικής ΤΕ28 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος τμήματος Μηχ/κών Πληροφορικής ΤΕ28 Φεβ 2019
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τριετή σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης των λογισμικών της Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης κατασκευής της εταιρείας OTS»27 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες συντήρησης στο κτίριο βιβλιοθήκης στις Σέρρες26 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες τεχνικών ήχου για κάλυψη εκδήλωσης26 Φεβ 2019
Ανακοίνωση-πρόσκληση στην εναρκτήρια εκδήλωση της ερευνητικής ομάδας MODSCAPES, την Πέμπτη 7 Μαρτίου 201926 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθειας σαρωτών για το γραφείο ΜΟΔΙΠ25 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για διαμόρφωση χώρου καταψυκτών στο κτίριο σπουδαστικής λέσχης25 Φεβ 2019
Διακήρυξη Έργου "Χρωματισμοί κτιρίων Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας"25 Φεβ 2019
Ανακοίνωση υποτροφιών από Κίνα22 Φεβ 2019
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανάλυση Πολυεπίπεδων Εφοδιαστικών Αλυσίδων με χρήση δυναμικής συστημάτων» (APP9209) του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Τ.Ε. της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας21 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών- εργασιών δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο Κιλκίς20 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αδειών χρήσης MATLAB20 Φεβ 2019
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους20 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επανατοποθέτηση ηχομονωτικού τοίχου στην Κατερίνη19 Φεβ 2019
Ανακοίνωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για το εαρ. εξάμηνο 2018-1919 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για διαμόρφωση χώρου γραφείων στην Κατερίνη19 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια δύο χαλύβδιμων λεβήτων πετρελαίου αερίου στο Κιλκίς18 Φεβ 2019
1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας15 Φεβ 2019
Σίτιση μετεγγραφέντων φοιτητών15 Φεβ 2019
Δηλώσεις εργαστηριακών μαθημάτων για το εαρ. εξάμηνο 2018-19 τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ14 Φεβ 2019
Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Οδική Ασφάλεια & Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Παρασκευή 8 Μαρτίου 201914 Φεβ 2019
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για τη θέση μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαδικτυοκεντρικά Συστήματα Πληροφόρησης και Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας”13 Φεβ 2019
Ανάρτηση προς διαβούλευση των τεχικών προδιαγραφών «Ενίσχυση δημοσίων υποδομών έρευνας και καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ –ΚΙΛΚΙΣ – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 501066312 Φεβ 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος για την επιλογή πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή, «Σχεδιασμός και Ανάλυση Πολυεπίπεδων Εφοδιαστικών Αλυσίδων με χρήση δυναμικής συστημάτων »(APP9209) του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ,για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής12 Φεβ 2019
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας (1) θέρης μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ταξινόμηση Διεθνών Λογιστικών Συστημάτων08 Φεβ 2019
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική»08 Φεβ 2019
Δελτίο Τύπου - Πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας08 Φεβ 2019
Δελτίο Τύπου - Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας/Σέρρες08 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας υποστήριξης λογισμικού συστήματος ωρομέτρησης07 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια σετ συρμάτων συρραπτικού φωτοτυπικού05 Φεβ 2019
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών05 Φεβ 2019
Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης μελους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ( Δ.Ε.Π.) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας05 Φεβ 2019
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για την αναβάθμιση των δικτύων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας04 Φεβ 2019
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού04 Φεβ 2019
Πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Σερραίων Ερευνητών Serres Research Network (SeResNet)01 Φεβ 2019
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ταξινόμηση Διεθνών Λογιστικών Συστημάτων01 Φεβ 2019
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης βαθμίδας Aναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνιακές Διατάξεις και Αλγόριθμοι, στη Βασική και Ενδιάμεση Ζώνη» (APP8315) του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας01 Φεβ 2019
Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ενσωματωμένα Συστήματα και Ημιαγωγοί» (APP8320) του Τομέα Αρχιτεκτονικής Η/Υ και Βιομηχανικών Εφαρμογών, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας01 Φεβ 2019

Sitemap

Κορυφή σελίδας