Αρχείο Ιανουαρίου 2018

ΤίτλοςΗμερομηνία
Διακήρυξη 2/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού: Προμήθεια «ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΩΝ και DRUM» για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018.31 Ιαν 2018
1η Τροποποίηση της Συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα από 20-12-2017 έως 19-12-202031 Ιαν 2018
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018,του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ καιΤοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ29 Ιαν 2018
Δελτίο Τύπου: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ–ΚΜ) και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (ΦΔΛΚ)29 Ιαν 2018
Ωράριο Βιβλιοθήκης26 Ιαν 2018
Τροποποίηση συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας26 Ιαν 2018
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 267/24-01-2018 Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αριθμό 1/2018 για την προμήθεια «Τηλεφωνικού Κέντρου» για την αναβάθμιση των δικτύων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.25 Ιαν 2018
Τοποθετήσεις Διοικητικού Προσωπικού25 Ιαν 2018
Διακήρυξη (αρ. 1/2018) Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Τηλεφωνικού Κέντρου» για την αναβάθμιση των δικτύων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας24 Ιαν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τζαμαρίας γκισέ για τη γραμματεία του Τμήματος ΣΤΕ στο Κιλκίς24 Ιαν 2018
Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου: Δ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας24 Ιαν 2018
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018,του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.24 Ιαν 2018
Συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας24 Ιαν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επιγραφών για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Κεντρ. Μακεδονίας23 Ιαν 2018
Τροποποίηση της συγκρότησης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα έως τις 30-11-202122 Ιαν 2018
Τροποποίηση – συμπλήρωση της συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία έως τις 30-11-202122 Ιαν 2018
Προκήρυξη πλήρωσης τριών θέσεων Τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.22 Ιαν 2018
Ενημερωτική εκδήλωση για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD από την Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.)22 Ιαν 2018
Τροποποίηση - συμπλήρωση της συγκρότησης της Προσωρινής Συνέλευσης και αντικατάσταση του Προέδρου, του μη αυτοδύναμου Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)19 Ιαν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο φωτοκυττάρων θυρών ανελκυστήρων για δύο υδραυλικούς ανελκυστήρες στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Σέρρες18 Ιαν 2018
Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 18 Ιαν 2018
Τροποποίηση της συγκρότησης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα έως τις 30-11-202118 Ιαν 2018
Ορισμός του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής17 Ιαν 2018
Εκπρόσωποι της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Logistics του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας17 Ιαν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση τριών (3) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες.16 Ιαν 2018
Συγκρότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας.15 Ιαν 2018
Τροποποίηση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-201812 Ιαν 2018
Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας12 Ιαν 2018
Τροποποίηση της συγκρότησης της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα έως τις 30-11-202112 Ιαν 2018
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου12 Ιαν 2018
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες το Κιλκίς και την Κατερίνη για τα έτη 2017 & 2018 11 Ιαν 2018
Δελτίο Τύπου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Πρακτικών της Ημερίδας «Η εκτροπή του Στρυμόνα. Τα μεγάλα εξυγιαντικά έργα του Μεσοπολέμου» (19-10-2016)10 Ιαν 2018
Συγκρότηση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας08 Ιαν 2018

Sitemap

Κορυφή σελίδας