Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό μέλους της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το Ν. 4369/2016.

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας