Αρχείο 29 Ιουλίου 2016

ΤίτλοςΗμερομηνία
Έγκριση οριστικών εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας29 Ιουλ 2016
Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τις εκλογές ανάδειξης Καθηγητών – Εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας29 Ιουλ 2016
Οριστικοί Πίνακες Εκλογέων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων (μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (με θητεία 1/1/2017-31/12/2018)29 Ιουλ 2016
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Ιωάννη Καλόμοιρου περί υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΚΜ29 Ιουλ 2016
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Μ-Ε Θεοδωρίδου περί υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΚΜ29 Ιουλ 2016
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κ. Στυλιανού Τσίτσου περί υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης ΤΕΙ ΚΜ29 Ιουλ 2016

Sitemap

Κορυφή σελίδας