Διακήρυξη (αρ. 5/2016) πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας – φύλαξης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς, για το χρονικό διάστημα από 01/08/2016 έως 15/11/2016

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας