Πρόσκληση πρόσληψης τριάντα τεσσάρων (34) εξωτερικών συνεργατών, κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, για το εργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας