Αρχείο Ιουλίου 2015

ΤίτλοςΗμερομηνία
Λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια θερινών διακοπών 201522 Ιουλ 2015
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τον ορισμό αξιολογητών για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πολυμέσων»21 Ιουλ 2015
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ17 Ιουλ 2015
Προγραμμα εξετάσεων Σεπτεμβρίου Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων17 Ιουλ 2015
Ανακοίνωση μετάθεσης διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 6/2015) για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες15 Ιουλ 2015
Κατακύρωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. 3049/15-06-2015, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΥΠΟΕΡΓΟ 115 Ιουλ 2015
Ανακοίνωση μετάθεσης προθεσμίας υποβολής προσφορών που αφορά στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό (αριθ. Διακήρυξης 5/2015, αρ.πρωτ.1507/20-5-2015, συστημικός αριθμός 10677)14 Ιουλ 2015
Διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-201613 Ιουλ 2015
Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π., βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωπληροφορική" του Τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ10 Ιουλ 2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση W.C. των κτιρίων Γ και Δ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες»10 Ιουλ 2015
Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π., βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πολυμέσων» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.10 Ιουλ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξειδικευμένου στελέχους με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων10 Ιουλ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξειδικευμένου στελέχους με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού10 Ιουλ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξειδικευμένου στελέχους με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων10 Ιουλ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ειδών και υπηρεσιών στα πλαίσια διοργάνωσης σεμιναρίων του Ερευνητικού Προγράμματος/Έργου «A Scientific Network for Earthquake, Landslide and Flood Hazard Prevention – SciNetNatHazPrev»10 Ιουλ 2015
Προκήρυξη προσληψης εξειδικευμένου στέλεχους - συμβούλου υποστήριξης στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ»10 Ιουλ 2015
Κατακύρωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. 2555/28-5-201510 Ιουλ 2015
Πρόγραμμα εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2015 του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.10 Ιουλ 2015
Ανακοίνωση μετάθεσης προθεσμίας υποβολής προσφορών που αφορά στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό (αριθ. Διακήρυξης 5/2015) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας09 Ιουλ 2015
Καταστάσεις εκτέλεσης προϋπολογισμού 201509 Ιουλ 2015
Πίνακες αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ, κατεύθυνση ΠΜ ΤΕ09 Ιουλ 2015
Ανακοίνωση μετάθεσης προθεσμίας υποβολής προσφορών (αριθμ. Διακήρυξης 5/2015) για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει «την σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»07 Ιουλ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού για την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας06 Ιουλ 2015
Σύγκληση Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ για τη συγκρότηση της ειδικής επταμελούς επιτροπής στις 7-7-201503 Ιουλ 2015
Σύγκλιση Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για τη συγκρότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής επιλογής /εξέλιξης μέλους Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πολυμέσων»03 Ιουλ 2015
Ανακοίνωση αναβολής εξετάσεων λόγω δημοψηφίσματος01 Ιουλ 2015

Sitemap

Κορυφή σελίδας