Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

ΤίτλοςΗμερομηνία
Προκήρυξη πλήρωσης τριών θέσεων Τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.22 Ιαν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο φωτοκυττάρων θυρών ανελκυστήρων για δύο υδραυλικούς ανελκυστήρες στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Σέρρες18 Ιαν 2018
Προκήρυξη για Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 18 Ιαν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση τριών (3) ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες.16 Ιαν 2018
Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου12 Ιαν 2018
Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία ανάδειξης αναδόχου με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες το Κιλκίς και την Κατερίνη για τα έτη 2017 & 2018 11 Ιαν 2018
Ορθή επανάληψη προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.27 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορας για την παροχή υπηρεσίας "Διάφορες σιδηρουργικές εργασίες - επισκευές στα κτιρια του Ιδρύματος"15 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορας για την παροχή υπηρεσίας "Ξυλουργικές εργασίες επισκευής και συντήρησης στα κτίρια του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες"13 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση της προμήθειας "Διαφόρων υλικών καθαρισμού"13 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Διάφορων υδραυλικών επισκευών στα κτίρια ΤΕΙ στις Σέρρες»11 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια τόνερ» για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Τμημάτων Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Προϋπολογισμού, Δαπανών και ΚΠΣ του Ιδρύματος.05 Δεκ 2017
Προκηρύξεις θέσεων καθηγητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου05 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια αερίου αζώτου μετά των υπηρεσιών αποθήκευσής του» για την ομαλή διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και έρευνας στο Εργαστήριο Έρευνας και Ποιοτικού Ελέγχου του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Ιδρύματος.05 Δεκ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια "Διαφόρων τύπων κλειδιών και σφραγίδων" για τις ανάγκες του ΤΕΙ. 29 Νοε 2017
Πρόκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια "Λαμπτήρων και φωτιστικών με τα παρελκόμενα τους" για τις ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων και Εφοδιασμού του ΤΕΙ στην Κατερίνη 29 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας "Διάφορων ηλεκτρολογικών εργασιών στα κτίρια του ΤΕΙ στις Σέρρες"29 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια "Μοριοσανίδας για τους πάγκους εργασίας του εργαστηρίου Φυσικής και Χημείας χρωμάτων στο νέο κτίριο" του Τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας27 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση υπηρεσίας "Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης και κεντρικών πινάκων χαμηλής τάσης των κτιρίων στην έδρα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες"27 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια υλικών συγκόλλησης»22 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών αθλητισμού»20 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών "Συντήρησης συστημάτων Πυρόσβεσης - Πυρανίχνευσης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας20 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γυμναστηρίου»20 Νοε 2017
Πρόσκληση παροχής υπηρεσίας «Επισκευή συστήματος τροφοδοσίας (αυτόματου τροφοδότη) και επισκευή κινητήρα οπτικού ΦΑ μηχανήματος Xerox M118 και επισκευή ΦΑ μηχανήματος Sharp ARM 207 μετά των ανταλλακτικών τους»20 Νοε 2017
Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων20 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευή συστήματος τροφοδοσίας (αυτόματου τροφοδότη) ΦΑ μηχανήματος Toshiba studio 195 μετά των ανταλλακτικών του»20 Νοε 2017
1η επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ Τρισδιάστατου εκτυπωτής z650 3d Printer».16 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Υπολογιστών»16 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ανταλλακτικών (αναλώσιμα εργαστηρίου)»16 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διδακτικών σημειώσεων για το μάθημα “Στοιχείων Μηχανών ΙΙ” του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.15 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανανέωση του ονόματος χώρου (domain name) “teiser.gr” του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για δύο (2) χρόνια.15 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια Πάπυρων ειδικών για εκτύπωση πτυχίων για τις γραμματείες των σχολών»15 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) τηλεφωνικών συσκευών.15 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών Η Υ15 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών15 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση του λογισμικού "Ολοκληρωμένο σύστημα Ωρομέτρησης Προσωπικού ScanTIMER"15 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής Προσφορών για την «Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού»15 Νοε 2017
Προκηρύξεις θέσεων καθηγητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου14 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορά για την «Προμήθεια ενός (1) σωλήνα χαλύβδινου ανοξείδωτου πυρίμαχου», για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 13 Νοε 2017
Διακήρυξη 09/2017 Ανοικτού Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την παροχή υπηρεσίας «μίσθωσης λεωφορείων από το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά φοιτητών του Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης και σίτισης, στην πόλη των Σερρών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»09 Νοε 2017
2η προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Erasmus+/Placement για το εαρινό εξάμηνο ακδ. έτους 2017-201809 Νοε 2017
Πρόσκλησης (ορθή επανάληψη) υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος στην πόλη του Κιλκίς»07 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια φακέλων06 Νοε 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με θέμα «Προμήθεια πακέτου εκπαιδευτικού λογισμικού οδοποιίας «ΔΙΟΛΚΟΣ» (25 άδειες)»06 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Εργασία ευπρεπισμού γραφείων» στο κτίριο Διοίκησης του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας στις Σέρρες06 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου την εκτέλεση της προμήθειας «Υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»06 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Υπηρεσίες απολύμανσης, απεντόμωσης, μυοκτονίας και οφιοαπώθησης στις νέες εγκαταστάσεις του Τμήματος στην πόλη του Κιλκίς»06 Νοε 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια «καραμελόκολλας-περγαμηνής» για τις ανάγκες του Τμήματος ΣΤΕ του Κιλκίς26 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια α)Κυλιόμενων διαδρόμων γύμνασης, β) Μαγνητική κωπηλατική μηχανή για το γυμναστήριο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Σέρρες26 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την μόνωση δώματος φυλακίου TEI .25 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας «Υδραυλικές εργασιες στο νέο κρίριο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς»23 Οκτ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας σντήρησης ανελκυστήρων στα νέα κτίρια του ΤΕΙ στο Κιλκίς19 Οκτ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταπτόρων για ραπτομηχανές19 Οκτ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης ραπτομηχανών19 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολή προσφοράς με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών H/Y των εργαστηρίων (Δομοστατικών 205, AutoCad - Πληροφορικής, και Αντισεισμικών κατασκευών)»18 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (1η επανάληψη) για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας καλωδίου υψηλής τάσης για την τροφοδοσία της λυχνίας του ψηφιακού τομογράφου ακτίνων-Χ (X-RAY CT)17 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς (1η επανάληψη) για την παροχή υπηρεσίας «Αρχική καθαριότητα του νέου κτιρίου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)»16 Οκτ 2017
Ανακοίνωση-Προκήρυξη Erasmus+/Ανώτατη Εκπαίδευση εαρινού εξαμ.2017-201813 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια τριών (3) γνήσιων toner για το τμήμα πρωτοκόλλου.10 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μπαταρίας αυτοκινήτου10 Οκτ 2017
Επείγουσα προκήρυξη πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας06 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθεια εξαρτημάτων & ανταλλακτικών H/Y»05 Οκτ 2017
Πρόσκηση υποβολής προσφοράς με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της «Προμήθειας βιβλίων για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.04 Οκτ 2017
Διακήρυξη 08/2017 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια εξήντα (60) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»04 Οκτ 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για διάφορες υδραυλικές εργασίες του ΤΕΙ στις Σέρρες.04 Οκτ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ξυλουργικές εργασίες στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες28 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μετακόμιση στο νέο κτίριο του τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς»27 Σεπ 2017
Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και εγκατάστασης πέντε (5) βιντεοπροβολέων τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.26 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια δύο (2) συμβατών toner»26 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων καρτών (1.500) Ειδικής Ταυτότητας Σίτισης» για τις ανάγκες του Τμήματος Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης, Σταδιοδρομίας & Σπουδαστικής Μέριμνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας26 Σεπ 2017
Διακήρυξη 07/2017 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας».22 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών συντήρησης δώματος μετά των εργασιών εφαρμογής τους22 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επισκευή του αεροσυμπιεστή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.21 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προστασίας από ιούς μέσω λογισμικού (άδειες χρήσης) για 250 τερματικούς σταθμούς εργασίας και 4 διακομιστές,με σύστημα κεντρικής διαχείρισης και συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για δύο (2) έτη»18 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Συντήρηση και Επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ τρισδιάστατου εκτυπωτή18 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού (switches) για το εσωτερικό δίκτυο του Ιδρύματος 15 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας «Απεντόμωση, Απολύμανση, Απώθηση φιδιών και Μυοκτονίας», των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις πόλεις των Σερρών και της Κατερίνης15 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το κτίριο του κυλικείου του Ιδρύματος στις Σέρρες12 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς Αρχική καθαριότητα του νέου κτιρίου του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης στο Κιλκίς.12 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) του υπηρεσιακού Φ.Ι.Χ. και την έκδοση κάρτας καυσαερίων11 Σεπ 2017
Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2686/31-08-2017 Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 06/2017 για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»07 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας μηχανολογικών ειδών.07 Σεπ 2017
Πρόσκληση προμήθειας εξοπλισμού για το εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.07 Σεπ 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για Ηλεκτρολογικές εργασίες.07 Σεπ 2017
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών και των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.31 Αυγ 2017

Sitemap

Κορυφή σελίδας