Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τίτλος Ημερομηνία
Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Τμημάτων και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Διακήρυξης: Α1.1/2018)02 Νοε 2018
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Στεγανοποίηση δωμάτων κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»30 Αυγ 2018
Συνοπτικός Διαγωνισμός 29/2018 ΑΡΘ.ΠΡΩΤ. 5703/07-12-2018 «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας – Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς»07 Δεκ 2018
Πρόσκληση υποβολής προφοράς προμήθειας επίπλων και εξοπλισμού γραφείων02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου υπηρεσιακού οχήματος28 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συντήρησης γραφείων22 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνδρομών σε ελληνόγλωσσα περιοδικά20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συνδρομής σε ηλεκτρονική βάση νομικού περιεχομένου30 Αυγ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας τόνερ για γραφείο πρωτοκόλλου23 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τάσης24 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας δρομολογητών κέντρου φιλοξενίας σπουδαστών09 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αζώτου τμήματος ΔΣΕ Κατερίνης23 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς μηχανισμού αυτόματης πόρτας ανελκυστήρα04 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες καθαρισμού ιματισμού25 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία συντήρησης οχημάτων11 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία απεντόμωσης απολύμανσης και μυοκτονίας κτιριακών εγκαταστάσεων13 Δεκ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια σετ μεταλλικών βαρών για εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών15 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια μηχανισμών παραθύρων αλουμινίου02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση οργάνων γυμναστηρίου23 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση μαρμαρικών επιστρώσεων δαπέδου01 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση γραφείων25 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σιδηρουργικές εργασίες16 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υφασμάτων για τμήμα ΣΤΕ Κιλκίς21 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια υλικών καθαρισμού21 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ρελέ και ασφαλειοδιακόπτη26 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια πλακέτας πληκτρολογίου11 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανισμού ανελκυστήρα (ορθή επανάληψη)05 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια λυχνίας και καλωδίου μεταφοράς δεδομένων21 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κοπτικών εργαλείων- υλικών εργαστηρίων τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κών ΤΕ09 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κλιματιστικού τοίχου13 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια καλωδίων και λοιπών αναλωσίμων03 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού01 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επίπλων γραφείων νεοδιορισθέντων καθηγητών στα τμήματα ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας12 Δεκ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια επίπλων γραφείων25 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια έξη(6) κλωβών για εργαστήριο τμήματος Μη/κών Πληροφορικής29 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια έξη (6) κλωβών διακομιστών και μεταγωγέων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)17 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ελαστικών09 Ιουλ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών26 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αφίσας-πανό προβολής20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ασφαλειών μέσης τάσης23 Αυγ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικού τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς26 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών Φ/Α στο Κιλκίς30 Αυγ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ εργαστηρίων Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής01 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών19 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς21 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών τμήματος ΣΤΕ Κιλκίς16 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια αζώτου στο τμήμα της Κατερίνης11 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια toner γραφείου πρωτοκόλλου29 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια 4 πολλαπλασιαστών αυτοκινήτου24 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για μεταφορά φοιτητών με λεωφορείο22 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ηλεκτρολογικές υπηρεσίες Εργαστηρίου Τεχνολογίας Υλικών25 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή φωτοαντιγραφικού γραμματείας τμήματος ΕΑΣΔΑ28 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή ξύλινων καθισμάτων01 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή μηχανής προβολής15 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ενοικίαση χώρου προβολής20 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εγκατάσταση κατεστραμμένων εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων01 Νοε 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για διετές συμβόλαιο συντήρησης πέντε κεντρικών διακομιστών του Ιδρύματος03 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δαπάνη επισκευής Φ/Α μηχανήματος26 Ιουν 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για γενικό service τοπογραφικών οργάνων01 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αποκατάσταση βατότητας και λοιπών χωματουργικών14 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αντικατάσταση πλακέτας τροφοδοσίας14 Σεπ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αποκατάστασης βλαβών εγκαταστάσεων ύδρευσης02 Οκτ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αναλωσίμων εργαστηρίων τμήματος Μηχ/κών Πληροφορικής ΤΕ22 Οκτ 2018
Πρόσκληση υπηρεσίας οδικής μεταφοράς (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)12 Νοε 2018
Πρόσκληση προσφοράς για προμήθεια ανταλωσίμων φωτοτυπικού στο Κιλκίς20 Ιουλ 2018
Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών συντήρησης δικτύου υδρορροών26 Ιουν 2018
Πρόσκληση παροχής υπηρεσίας πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για κτίρια στο Κιλκίς18 Ιουλ 2018
Προμήθεια ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων05 Ιουλ 2018
Προμήθεια ανταλλακτικών για αντικατάσταση κατεστραμμένων στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης τρισδιάστατου εκτυπωτή z650 3d printer22 Ιουν 2018
Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού( Δ.Ε.Π. ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων30 Αυγ 2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 25/2018 «Προμήθεια ξηρογραφικό χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»22 Οκτ 2018
Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.11 Οκτ 2018
Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας και της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ04 Ιουλ 2018
Προκήρυξη δυο(2) θέσεων μελων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.11 Οκτ 2018
Προκήρυξη (ορθή επανάληψη) πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση ΙΔΟΧ στα Τμήματα του ΤΕΙ ΚΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-1922 Ιουν 2018
Παροχή διευκρινήσεων Διακήρυξης με αριθ. 29/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004150837 2018-12-07)13 Δεκ 2018
Παροχή διευκρινήσεων Διακήρυξης με αριθ. 29/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004150837 2018-12-07)13 Δεκ 2018
Παροχή διευκρινήσεων για την ημερομηνία Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. 5703/07-12-2018 Διακήρυξης 29/2018 ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς» για το διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-201910 Δεκ 2018
Παροχή διευκρινήσεων - Διακήρυξη 30/201812 Δεκ 2018
Ματαίωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 4642/22/10/201825 Οκτ 2018
Διευκρίνηση για τη Διακήρυξης 25/2018 «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»29 Οκτ 2018
Διευκρινήσεις για τη Διακήρυξης 25/2018 «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 και Α3 για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του Ιδρύματος»23 Οκτ 2018
Διετής σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού Φοιτητολογίου ( κατασκευής της εταιρίας Cardisoft)26 Ιουν 2018
Διακήρυξη αρ.28/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»07 Δεκ 2018
Διακήρυξη αρ.27/2018 Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων»06 Δεκ 2018
Διακήρυξη αρ. 26/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιστύλιων διπλών μεταλλικών κάδων απορριμμάτων για τον περιβάλλοντα χώρο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, με την τοποθέτηση τους και την αποξήλωση-απομάκρυνση των υπαρχόντων φθαρμένων»23 Οκτ 2018
Διακήρυξη 30/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς12 Δεκ 2018
Διακήρυξη 24/2018 αρ. πρωτ 4722/24-10-2018 Διεθνής Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας26 Οκτ 2018
Διακήρυξη 23/2018 Ανοιτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωμισμού άνω τον ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την προμήθεια: «Υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, το Κιλκίς, και την Κατερίνη, για τα έτη 2019 & 2020».04 Οκτ 2018
Διακήρυξη 22/2018 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες για την «Προμήθεια φορητών (laptop) και επιτραπέζιων (desktop) προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»01 Οκτ 2018
Διακήρυξη 21/2018 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ, λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»19 Σεπ 2018
Διακήρυξη 20/2018 Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού εργαστηρίων και αιθουσών διδασκαλίας για τις ανάγκες των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»06 Σεπ 2018
Διακήρυξη 19/2018 Ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» (Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς)30 Αυγ 2018
Διακήρυξη (αρ. 16/2018) Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Μίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες και στο Κιλκίς, από και προς τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»27 Ιουν 2018
Δακήρυξη 18/2018 ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμοού για την ανάδειξη αναδόχου "Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας - Φύλαξης Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες και στο Κιλκίς"30 Ιουλ 2018
Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 5009798 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ορθή επανάληψη)27 Ιουλ 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσία οδικής μεταφοράς φοιτητών09 Νοε 2018

Sitemap

Κορυφή σελίδας