Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για σίτιση


Η Σύγκλητος του ΤΕΙ ΚΜ στην σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε, σε σχέση με την από 1-10-2018 ανακοίνωση του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας,   τα εξής:

1.    Την παράταση  της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης από 25-10-2018 σε 30-10-2018
2.    Την παράταση  της προθεσμίας υποβολής έντυπης δήλωσης από 26-10-2018 σε 16-11-2018

Μετά τον καταρχήν έλεγχο των ηλεκτρονικών δηλώσεων θα καταρτιστεί προσωρινός κατάλογος δικαιούχων από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος (που περιέχει τα ΑΕΜ των φοιτητών). Ο νέος κατάλογος σιτιζομένων για το ακαδ. Έτος 2018-2019 θα ισχύει από 1-11-2018.  Ο προσωρινός κατάλογος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΚΜ και ενημερώνεται άμεσα  η Διεύθυνση του φοιτητικού εστιατορίου

Μετά το έλεγχο των εντύπων δηλώσεων (σε αντιπαραβολή δηλαδή με τη ηλεκτρονική δήλωση)  η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος οριστικοποιεί  τον κατάλογο των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ο οριστικός κατάλογος (που περιέχει τα ΑΕΜ των φοιτητών) θα ισχύει από 17-11-2018 ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ ΚΜ και ενημερώνεται άμεσα  η Διεύθυνση του φοιτητικού εστιατορίου. 

Από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας
 

Sitemap

Κορυφή σελίδας