Αρχείο Σεπτεμβρίου 2015

ΤίτλοςΗμερομηνία
Διακήρυξη (9/2015) ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις υπηρεσίες Μίσθωσης λεωφορείων από το ΤΕΙ/ΚΜ για τη μεταφορά των φοιτητών του Ιδρύματος για τα έτη 2015 και 201630 Σεπ 2015
Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών που αφορούν το έργο «Ανακατασκευή πεζοδρομίων περιμετρικά του κτιρίου νέων τμημάτων»29 Σεπ 2015
Διακήρυξη (τελική) αριθμ. 8/2015 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Καθαριότητα των κτιρίων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς)»29 Σεπ 2015
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή υδρορροών στο δώμα του κτιρίου Νέων Τμημάτων» στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες29 Σεπ 2015
Πρόσκληση σε συνεδρίαση ειδικής επταμελούς επιτροπής για τον ορισμό καθηγητών ή ερευνητών για γραπτή αξιολόγηση του υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωπληροφορική»28 Σεπ 2015
Αιτήσεις σπουδαστών για δωρεάν Σίτιση28 Σεπ 2015
Δικαιολογητικά Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος Ακαδημαϊκού έτους 2014-201525 Σεπ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη δυο συνεργάτών με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης και την τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ στην Εφοδιαστική, του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού22 Σεπ 2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας αναλωσίμων στα πλαίσια του "BLACK SEA BASIN Joint Operational Programme"21 Σεπ 2015
Πρόσκληση εκπαιδευτών/εκπαιδευόμενων στα Σεμινάρια Ενεργειακών Επιθεωρητών, Β΄κύκλος 201518 Σεπ 2015
Παράταση στις εγγραφές πρωτοετών φοιτητών - δικαιολογητικά - ατομικό στατιστικό δελτίο φοιτητή18 Σεπ 2015
Κατακύρωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. 3501/10-7-201517 Σεπ 2015
Κατακύρωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. 3500/10-7-201517 Σεπ 2015
Κατακύρωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης με αριθμ. πρωτ. 3499/10-7-201517 Σεπ 2015
Ορισμός αξιολογητών για την επιλογή/εξέλιξη τακτικού μέλους Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πολυμέσων»17 Σεπ 2015
3ο Διεθνές Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας (3rd Olympus ICSC)11 Σεπ 2015
ΠΕΓΑ Πρόσκληση προς υποψηφίους σε συνάντηση και συζήτηση για το πρόγραμμα των σεμιναρίων10 Σεπ 2015
Εγγραφές των εισαγομένων στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής09 Σεπ 2015
Σύγκληση συνέλευσης για την ανασυγκρότηση της επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γεωλογία και Γεωπληροφορική»08 Σεπ 2015
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου ανακαίνιση W.C. κτιρίων Γ΄και Δ΄του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες07 Σεπ 2015
Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη Διοικητικού υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.04 Σεπ 2015
Αναβολή εξετάσεων της Δευτέρας 21ης Σεπτεμβρίου 2015 λόγω Βουλευτικών Εκλογών04 Σεπ 2015
Πρόγραμμα εξετάσεων (νέο) Σεπτεμβρίου 2015 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.04 Σεπ 2015
Πρόγραμμα εξεταστικής (νέο) Σεπτεμβρίου 2015 τμήματος ΠΜ&ΜΤΓ04 Σεπ 2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ "Renewable Energy Systems: Design, development and optimization", μέχρι τις 29-09-201503 Σεπ 2015
Πρόγραμμα εξετάσεων (ορθή επανάληψη) Σεπτεμβρίου 2015 του Τμήματος ΕΑΔΣΑ03 Σεπ 2015

Sitemap

Κορυφή σελίδας